ഗവർണർമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ തടസമുണ്ടാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം: കമൽ ഹാസൻ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഗവർണർമാർക്കുള്ള പാഠമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല; അത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണർ

കേരളത്തിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിവി, കൈരളി ന്യൂസ്, മീഡിയാവണ്‍, അമൃത, ജയ്ഹിന്ദ്, സി ടിവി മലയാളം, രാജ് ടിവി എന്നീ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കാണ്