ഒരു നടനാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് കിംഗ് ഓഫ് കൊത്തയിൽ അഭിനയിച്ചതിലൂടെ: ഗോകുൽ സുരേഷ്

ഇക്കതന്നെ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, നീ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് പെരുമാറടാ എന്ന്. എനിക്ക് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇതൊക്ക