ലിംഗ വിവേചന വാക്കുകള്‍ ഒഴിവാക്കി പുതിയ മാതൃകയുമായി സുപ്രീം കോടതി

അതെപ്പോലെ തന്നെ, ഇനിമുതൽ വേശ്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പകരം ‘ലൈംഗിക തൊഴിലാളി’ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.