രണ്ട് മാസമായി കാണാതായ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ നീക്കം ചെയ്തതായി ചൈന

തായ്‌വാനിലേക്കുള്ള യുഎസ് ആയുധ വിൽപ്പനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചൈന പിന്നീട് യുഎസ് സൈന്യവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു, മാത്രമല്ല ലീക്കെതിരായ