ഗാസയിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികൾക്കായി സിവിലിയൻ ഇടനാഴി; ഈജിപ്ത് വിസമ്മതിച്ചു

റോയിട്ടേഴ്‌സ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈജിപ്ഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രദേശത്ത് പട്രോളിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ റഫ ക്രോസിംഗ്

Page 3 of 3 1 2 3