ടി20 ലോകകപ്പിനിടെ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ഗാരി കിർസ്റ്റണോടും മറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ പരിശീലകരോടും മോശമായി പെരുമാറി: റിപ്പോർട്ട്

ടീമിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടത് മാനേജർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു, അതിനാലാണ് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടും ഷഹീനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത്