ലോട്ടറിയടിച്ചു, പക്ഷെ…; യുവതിയുടെ ടിക്കറ്റുമായി ഉറ്റ സുഹൃത്ത് മുങ്ങി

നേരത്തെ താനാണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകള്‍ വാങ്ങാറുള്ളതെന്നും എന്നാല്‍ ഇത്തവണ സമ്മാനം നേടിയ ദിവസം അതിനു സാധിച്ചില്ലെന്നുമാണ് യുവതി പറയുന്നത്.