ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ 28 രാജ്യക്കാര്‍ക്ക് വിസ രഹിത പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്‍

വിനോദ സഞ്ചാരികളായി രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന 28 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതല്‍ വിസ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കില്ല' ഇറാന്‍ വിദേശ