സൗദിയില്‍ ഫ്രീ വിസ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

സൗദി അറേബ്യ വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്കു ഫ്രീ വിസ നല്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരുടെ കീഴിലല്ലാതെ ജോലി എടുക്കുന്നവര്‍ക്കും അവരെ സഹായിക്കും എതിരെ