പൊതു നീന്തൽ കുളങ്ങളില്‍ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന ബുര്‍ക്കിനി ധരിക്കാന്‍ പാടില്ല; ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യം തള്ളി കോടതി

മതേതരത്വത്തിന്റെയും മുഴുവന്‍ രാജ്യത്തിന്റെയും വിജയമാണ് കോടതി വിധിയെന്ന് ഫ്രാന്‍സ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി