എനിക്ക് ചന്ദനക്കുറി തൊടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്; പലപ്പോഴും പേടിച്ച് ചന്ദനക്കുറി തൊടാറില്ല: പദ്മജ വേണുഗോപാൽ

ഞാൻ ഏതാനുംനാൾ മുമ്പ് വാരണാസിയിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലീം കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ്. ഇതുകൊണ്ട്