ബ്രഹ്മപുരം തീപിടിത്തം അട്ടിമറിയല്ല; സ്വയം കത്തിയതെന്ന് ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇവിടെ സമാനമായി മുൻപും നിരവധി തവണ ചെറുതും വലുതുമായ തീപിടിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക തീപിടുത്തമാണ് ഇത്തവണയും