പാകിസ്ഥാനിൽ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി; പാക് അധീന കാശ്മീർ കലാപത്തിന്റെ വക്കിൽ

ഒരു വശത്ത്, സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയുള്ള ഗോതമ്പ് വിതരണം ഏതാണ്ട് നിലച്ചപ്പോൾ, മറുവശത്ത് മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു.