സക്കർബർഗിന്റെ ഉൾപ്പടെ ഫോളോവേഴ്‌സ് കുറഞ്ഞു; ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകാതെ ഫേസ്ബുക്ക്

വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നമ്പർ കാണും