ജനങ്ങളോട് ഇടപഴകുക; സോഷ്യൽ മീഡിയ സാന്നിധ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക; ബിജെപി എംപിമാരോട് പ്രധാനമന്ത്രി

എംപിമാരോട് തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളോവേഴ്‌സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വോട്ടർമാരെ ഇടപഴകുന്നതിനും കർശനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു.

സക്കർബർഗിന്റെ ഉൾപ്പടെ ഫോളോവേഴ്‌സ് കുറഞ്ഞു; ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകാതെ ഫേസ്ബുക്ക്

വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നമ്പർ കാണും