ഐഷ സുൽത്താനയുടെ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നേടി തന്നത് ബിജെ പി: നിർമ്മാതാവ് ബീന കാസീം

സാധാരണയായി 'ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളുകള്‍ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിക്കാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഐഷ സുൽത്താന എന്നോട് വിശ്വാസ