റാഫേൽ നദാൽ ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ നിന്നും പിന്മാറി; അടുത്ത വർഷം വിരമിക്കാൻ സാധ്യത

2005ൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ തന്റെ റെക്കോർഡ് 14 കിരീടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് നേടിയതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് നദാലിന് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നഷ്ടമാകുന്നത്.