തമിഴ് സിനിമയില്‍ ഇനി തമിഴ് അഭിനേതാക്കളെ മാത്രം സഹകരിപ്പിച്ചാല്‍ മതി; തീരുമാനവുമായി ഫെഫ്‍സി

സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവ ലംഘിച്ചാല്‍ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നേതൃത്വം അറിയിക്കുന്നു. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തപക്ഷം തമിഴ് സിനിമ