യുഎഇയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം പ്രധാനമന്ത്രി ഫെബ്രുവരി 14 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

പതിറ്റാണ്ടുകളായി, യുഎഇയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രതിവാര സത്സംഗ സംഗമങ്ങൾ , പ്രാർത്ഥനകൾ, ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ്

ഫെബ്രുവരി 14 ‘കൗ ഹഗ് ഡേ’ ആയി ആചരിക്കണം; ആഹ്വാനവുമായി കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ ബോര്‍ഡ്

ഇത്തവണ കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ‘കൗ ഹഗ് ഡേ’ ആചരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ ബോര്‍ഡ് നിയമോപദേശകന്‍