ബോധവത്കരണത്തിന്റെ യുപി മോഡൽ; ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുംബ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാൻ ബസ്, ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം

പുതിയ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കുടുംബ ഫോട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിന് മുന്നില്‍ വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ വരുമെ