2024-ന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ജീവിതമെങ്ങനെയായിരിക്കും? ; എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പറയുന്നത്

പ്രാക്ടിക്കലായി പറഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പ്രധാനം. രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം വർദ്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ജനാധിപത്യം അതിന്റെ നാമമാത്രമായ

എക്‌സിറ്റ് പോളുകളെ വിശ്വസിക്കരുത്; കർണാടകയിൽ ഞങ്ങൾ 141 സീറ്റുകൾ നേടും: ഡികെ ശിവകുമാർ

എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ 20 സീറ്റുകളുടെ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, താൻ നൽകിയ എണ്ണം കൂടുകയേ ഉള്ളൂവെന്നും