യഥാർത്ഥ ഫലം കാത്തിരുന്ന് കാണാം; എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തള്ളി സോണിയ ഗാന്ധി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെയും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും അപമാനിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ സഖ്യം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കളും കമ്മീഷ