ഇതുവരെ 1 ദശലക്ഷം ആളുകൾ എത്തി; ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐസിസി ഇവന്റുകളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ ഈ ലോകകപ്പ്

ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും റെക്കോർഡ് വ്യൂവർഷിപ്പ് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഐസിസി പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 2023