കളക്ടര്‍ക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല; ബ്രഹ്മപുരം തീപിടിത്തത്തില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

മാലിന്യമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം എന്നത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ഈ അവകാശം കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമാവുന്നു.