സമരം ശക്തം; ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകളും ഗുസ്തിക്കാരും കേന്ദ്രത്തിന് 10 ദിവസത്തെ അന്ത്യശാസനം നൽകി

ഇന്ന് നടന്ന ഖാപ്, ഗുസ്തിക്കാർ, കർഷക യൂണിയനുകൾ തമ്മിലുള്ള യോഗത്തിൽ, സിംഗിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ 10 ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് നോട്ടുകളും പിൻവലിക്കുക; ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമിടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും