ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചു; മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിൽ തങ്കച്ചനെ നാടോടി സ്ത്രീ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചു; മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിൽ തങ്കച്ചനെ നാടോടി സ്ത്രീ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ ഒരേ സമയം സ്വയം മരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നചാവേറുകളാണെന്ന് കോടതി

ഒരേ സമയം സ്വയം മരിക്കുകയും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചാവേറുകളാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരെന്ന് ഡല്‍ഹി സിറ്റി കോടതി.