പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്‌കൂള്‍ ഉടമകളെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഗതാഗതമന്ത്രി

എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെയും ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ടെസ്റ്റുകള്‍

സര്‍ക്കുലര്‍ ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി; ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്‌കരണങ്ങളുമായി സര്‍ക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം

കേരളാ മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ചട്ടമോ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ചട്ടമോ നിലവിൽ നിബന്ധനകളെ കുറിച്ച് നിര്‍വചിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍