ദുബായ് നഗരത്തിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സികള്‍ അടുത്തമാസം മുതൽ

തെരുവിലെ കാല്‍നടയാത്രക്കാരായ അബായയും ഹിജാബും ധരിച്ചവരെ പോലും വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനം റെക്കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.