ഡോ. വന്ദന ദാസിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി

രാവിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് മുട്ടുചിറയിലെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. റോഡിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കുറുപ്പന്തറ മുതൽ