സെക്ഷന്‍ ഓഫീസില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയവരുടെ വീടുകളിലെ കണക്ഷന്‍ വിച്ഛേദിച്ച് കെഎസ്ഇബി

കെഎസ്ഇബി ചെയര്‍മാന്‍ ബിജു പ്രഭാകറാണ് അക്രമികളുടെ വീടുകളിലെ കണക്ഷന്‍ വിച്ഛേദിക്കാന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ആക്രമണം നടത്തിയ അജ്മല്‍