54 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 88 നയതന്ത്രജ്ഞർ അയോധ്യയിൽ ദീപോത്സവത്തിന് സാക്ഷികളായി: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

അയോധ്യ ശനിയാഴ്ച മഹത്തായ ദീപോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു , ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ 22.23 ലക്ഷം 'ദിയകൾ' (മൺവിളക്കുകൾ) പ്രകാശിപ്പിച്ചു