പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനം; യുഎപിഎ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറായി ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് കുമാർ ശർമ്മയെ നിയമിച്ചു

പോപ്പുലർ ഫ്രെണ്ടിന്റെയും സഖ്യ സംഘടനകളുടെയും നിരോധനം അവലോകനം ചെയ്യാൻ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു.