സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ‘ദിൽസേ’ യുടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളു; അതും ശബ്ദമില്ലാതെ: മണിരത്‌നം

ആ സമയം പല അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും പ്രതിനീധികരിക്കുന്ന ഒരു കഥയൊരുക്കുന്നതിനാണ്