അരുണാചലിലെ മലയാളികളുടെ മരണത്തിൽ ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളുമായി പോലീസ്

ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള 90 ശതമാനം മനുഷ്യരേയും മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ മാറ്റാന്‍ കഴിയുമെന്നും സാങ്കല്‍പ്പിക അന്യഗ്രഹ ജീവി പറയുന്നു.