അമിത് ഷാ രാജ്യത്തെ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം: തേജസ്വി യാദവ്

അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ തേജസ്വി , ജയപ്രകാശ് നാരായണനുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുമായും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു