എസ്‌എഫ്‌ഐ എറണാകുളം മഹാരാജാസ്‌ കോളേജ്‌ യൂണിറ്റ്‌ സെക്രട്ടറി മുങ്ങി മരിച്ചു

കാമ്പസിലെ എംഎസ്‌സി ബോട്ടണി വിദ്യാർഥിയാണ് യഹിയ. വൈകിട്ട് കുളിക്കാനായി നാല് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം റിസർവോയറിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു

യുയുസി ലിസ്റ്റിലെ പേരുമാറ്റം; എസ്എഫ്‌ഐ കാട്ടാക്കട ഏരിയാ സെക്രട്ടറി വിശാഖിനെ പുറത്താക്കി

കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എന്തുകൊണ്ട് വിശാഖിന്റെ പേര് മുന്നോട്ടുവച്ചു എന്നതില്‍ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന്