57,000 ജനസംഖ്യയും പരിമിതമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും: പക്ഷേ കൊറോണ ഗ്രീൻലാൻഡിനെ തൊട്ടില്ല

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും യൂറോപ്യൻ കോളനിക്കാർ ഗ്രീൻ‌ലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ചരിത്രമുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ രാജ്യം

കുടുക്കിട്ട് പിടിച്ച് കഴുത്ത് മുറിച്ച് രക്തം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കും; ഉത്സവാഘോഷ ഭാഗമായി കൊന്ന്‍ തള്ളിയത് 800 തിമിംഗലങ്ങളെ

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് എന്നതാണ്.