ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് പൊതുഭൂമി കൈയേറാനും വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് മുസ്ലീം പള്ളിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡിനെയും ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർത്തു.

സായുധ സേന ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭരണപരമായ മേൽനോട്ടത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരമുള്ള അധികാരപരിധി ഒഴിവാക്കുന്നു" എന്ന് ജസ്റ്റിസ് മൻമോഹൻ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ