കർഷക പ്രതിഷേധം: മൂന്നാം വട്ട ചർച്ച ഇന്ന് അവസാനിക്കും, അടുത്ത യോഗം ഞായറാഴ്ച

മന്ത്രിമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നതുവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പുതിയ ശ്രമമൊന്നും നടത്തില്ലെന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ