മനേക ഗാന്ധിക്ക് ഇസ്‌കോൺ 100 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ട നോട്ടീസ് അയച്ചു

ഇസ്‌കോൺ ഭക്തരുടെയും അനുഭാവികളുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമൂഹം ആരോപണങ്ങളിൽ കടുത്ത വേദനയുണ്ടെന്ന്