മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നഷ്ടമായത് പതിനായിരങ്ങൾ; ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത

ഈ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ പല കഫേകളിലും ക്‌ളബുകളിലും നടക്കുന്നതായി പിന്നീട് മനസിലാക്കിയെന്നും ചിലർ തട്ടിപ്പിനായി ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകളിൽ

സ്ത്രീ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ ആപ്പ്;ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ്, ചാറ്റ്, ഭീഷണി; കൊച്ചിയിലെ ഹണിട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ…

കൊച്ചി: എറണാകുളം പുത്തൻകുരിശിൽ ഡേറ്റിഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഹണി ട്രാപ്പ് നടത്തിയ സംഘം തൃശൂർ സ്വദേശിയെ കൂടാതെ നിരവധി പേരെ