പ്രണവിന്റെ നായികയായെത്തിയപ്പോൾ പലർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല: ദർശന

ശ്രീലങ്കൻ സംവിധായകൻ പ്രസന്ന വിതനഗെയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം ‘ഹൃദയം’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ