കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാര്‍ക്ക് വെബ്ബില്‍

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നു. മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചോര്‍ന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഹാക്കര്‍

60 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരും ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

2022 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നു വരെ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്