കർണ്ണാടകയിൽ ദളിത് തൊഴിലാളികളെ ബിജെപി നേതാവ് കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ തടങ്കലിലാക്കി പീഡിപ്പിച്ചു; ഇരയായത് 16 തൊഴിലാളികൾ

പോലീസെത്തിയാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ പട്ടികജാതി- പട്ടിക വർഗ്ഗ പീഡന നിരോധന നിയമ പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു.