റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച 71 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളിൽ 61 എണ്ണം വെടിവച്ചിട്ടതായി ഉക്രൈൻ വ്യോമസേന

ഉക്രെയ്‌നിന് നേരെ റഷ്യ 50 ലധികം മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടതായും അവയിൽ മിക്കതും വെടിവച്ചിട്ടതായും ഉക്രേനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് ഷ്മിഹാൽ