വാഹനാപകടം; 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഋഷഭ് പന്ത് ക്രച്ചസിലുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചു

ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ബാറ്റർ പന്ത് ഊന്നുവടിയിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പ്രചോദനാത്മകമായ അടിക്കുറിപ്പോടെ പങ്കിട്ടു.