ഐസിസി ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ വനിതാ- പുരുഷ താരങ്ങൾക്ക് തുല്യവേതനം; തീരുമാനവുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽപുരുഷ-വനിതാരങ്ങള്‍ക്ക് ഐസിസി നല്‍കുന്ന സമ്മാനത്തുകയിലെ വ്യത്യാസം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ വനിതാ താരങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്‍കി നികത്തും.