സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കാന്‍ യുപിയിൽ സര്‍വേയുമായി ബിജെപി

സര്‍വേയുടെ അവസാന റിപ്പോര്‍ട്ടിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.