കൂട്ടത്തോടെ അപേക്ഷ; നൂഹിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം ഗോരക്ഷകര്‍ നേടിയെടുത്തത് 90 ആയുധ ലൈസന്‍സുകള്‍

ഈ അക്രമികള്‍ പശു കടത്ത് സംഘത്തിലുള്ളവരാണെന്നാണ് വ്യാപാരിയുടെ സംശയം. എന്നാല്‍ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ലോക്കല്‍ പൊലീസിന്