വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങി; ആദ്യ ഫല സൂചന എട്ടരയോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നണികള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചുണണ്ഡലങ്ങളില്‍ നടന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടു പ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങി. അദ്യ ഫലസൂചന എട്ടരയ്ക്ക് പുറത്തുവരും. ഒരോ റൗണ്ടിലും പത്തിലേറെ

വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഒരു ഫോണും അനുവദിക്കില്ല

വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു....