അരുണാചൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ ഇന്ന്; ബിജെപി എതിരില്ലാതെ 10 സീറ്റുകൾ നേടി

60 സീറ്റുകളിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി. 34 സീറ്റുകളിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്. 60 സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ, സെറിംഗ് ലാമു, ഫുർപ സെറിംഗ്