കോപ്പ അമേരിക്ക; പാരഗ്വായെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ

പെനാൽറ്റി ബോക്‌സിന് പുറത്തുനിന്ന് നടത്തിയ മികച്ച നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ലക്ഷ്യം കണ്ടത് . അതിനുശേഷം 43- ആം