കേരളാ സ്റ്റോറി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനെ ചൊല്ലി ഗുജറാത്തിൽ വർഗീയ സംഘർഷം; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇതുവരെ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരുവിഭാഗത്തിലും പെട്ട പത്തുപേരെ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എട്ട് പേരെ